Yearly Archives: 2017

Home/2017
  • Foto: Eli Smeplass

ProtestPub verksted: Hva er et godt universitet?

Foto: Eli Smeplass

Torsdag 6. april 2017 var dagen kommet for ProtestPub sitt første offisielle verksted, der alle ble invitert til å delta i en kritisk diskusjon rundt hva vi vil med våre universiteter. Formålet med det første verkstedet var å begynne prosessen med å utforme et opprop som beskriver klart og tydelig hvilken retning vi mener akademia bør ta i fremtiden. Før vi kan stake ut kursen i praksis,

  • Foto: Onny Carr

Open post: NTNU sustainability and its future relationship to EU funding – by Peter Gray

Photo: Onny Carr

Internationalisation and research funding are clearly important issues, but EU funding instruments, such as H2020, have not evolved significantly since the early years of the framework programmes. They are constrained by the internal structures of the EC and have not yet taken account of recent work on Responsible Research and innovation, mostly produced

  • Foto: Marita Løkås

ProtestPub – Fremtidens universitet: For hvite menn som pusher 50?

Det stilles stadig høyere krav til de som har ambisjoner om en forskerkarriere. Konkurransen om vitenskapelige stillinger er skjerpet på grunn av en omfattende økning av arbeidstakere med forskerkompetanse, bortfall av faste vitenskapelige stillinger og et mer internasjonalisert arbeidsmarked. Samtidig legger norske universiteter økende vekt på publisering, internasjonal forskermobilitet, synlighet i store forskningsprosjekter, og innhenting