Refleksjoner til første ProtestPub: Hva er New Public Management?

ProtestPub, et initiativ med røtter i NewUniversityNorway bevegelsen, er startet som en serie folkemøter der de store spørsmålene rundt universitetets fremtid kan diskuteres. Det første tar for seg: «Hva skal et universitet være: vaktbikkje, skole eller fabrikk?». Med dette stilles det blant annet kritiske spørsmål til at universiteter i økende grad blir styrt som selskaper under New Public Management fanen. En av grunntankene til ProtestPub at det er på tide med folkelige diskusjoner. Noe som kan hindre dette er begrep og uttrykk som blir brukt ukritisk, uten at man vet hva som menes eller tør å spørre. Slik som New Public Management (NPM). I dette innlegget presenterer NUN medlem Silje Aurora Andresen kort sin tolkning av New Public Management – og oppfordrer samtidig folk til å stille de spørsmålene som det helt sikkert er flere som lurer på under første ProtestPub onsdag 9. mars på Samfundet.