Monthly Archives: April 2015

Home/2015/April

Will the academic spring reach Norway?

The ‘New University’ protests in Amsterdam, with similar initiatives in the UK, Canada, and Denmark have awakened students and scholars to the increasingly neoliberal management of academic institutions. While these types of changes have been implemented more gradually in Norway, discussions around increased commodification of knowledge and weakening university democracy are nevertheless on the rise.

“Tjora kjemper ikke alene. Han har mange bak seg.”

“Når Universitetsavisa inviterer til holmgang mellom Aksel Tjora og rektor Gunnar Bovim, gir det både inntrykk av et jevnt styrkeforhold mellom to likestilte meningsmotstandere, og en personifisering av fusjonskonflikten. Begge deler er feil,” skriver leserbrevforfatterne i dette innlegget, hvor de går kraftig i rette meed rektor.